سایت عکس

▬ زیر خاکی ...
▬ ...
▬ من و تو به این خیابانها بدهكاریم !
▬ كَكِمان هم نمیگزد...
▬ بعد از سالها ...
▬ خسته تر از اون بودم که تلاش کنم !
▬ لیاقت داشته هامون رو داشته باشیم !
▬ من هنوزم شبا زود نمیخوابم
▬ خوشی کوچیک آدما رو با منطق خراب نکنید !!!
▬ یادته؟
▬ نترس!
▬ بعضی از آدما ...
▬ اگه می‌دونستم این خداحافظی ، خداحافظی آخره ...
▬ شدیدا احساساتیم!
▬ از یه جایی به بعد ...