سایت عکس اینجا گوشه ی دنجی ست که اندکی بار همه ی دغدغه های روی دوشم را زمین بگذارم و فارغ از وجود هر گونه دغدغه، به درخت سبز خلوت خویش تکیه بزنم و زیر سایه اش بیارامم و از احساساتم بگویم؛ از تنهایی هایم، از غربت، از غم ها و گاهی حتی از شادی ها؛ بی هیچ ملاحظه و محدودیتی، تحت هیچ قانونی، در قالب هیچ چارچوبی،... اینجا محل درددل های شخصی من است، محل سبک شدن؛ شاید تنها مکان زندگی من که دغدغه هایم در آن جایی ندارند. جایی که خلاء تنهایی ام را با نوشتن، پر خواهم کرد؛ تنهایی همیشگی من؛ می دانم؛ می دانم کسی که خدا را دارد، درواقع هرگز تنها نیست، اما ما آدم ها، گاهی، به زمان هایی که کسی جز خدا ما را نمی فهمد، هم می گوییم، تنهایی! اینجا کنج خلوتی است برای تنهایی من؛ جایی آرام برای فریاد زدن، جایی دنج برای گریه کردن و جایی فارغ از همه ی هیاهوهای زندگی پردغدغه ی من... ورود هر گونه دغدغه، ممنوع!! ♠شخص خاصی مد نظر مطالب نیست♠ tag:http://siteaks.mihanblog.com 2017-06-29T08:55:39+01:00 mihanblog.com ضربت خوردن حضرت علی (ع) 2017-06-14T01:25:17+01:00 2017-06-14T01:25:17+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/720 Mohsen Ghasemi اى فرزند آدم، غُصّه رزق و آذوقه آن روزى که در پیش دارى و هنوز نیامده است نخور، زیرا چنانچه زنده بمانى و عمرت باقى باشد خداوند متعال روزىِ آن روز را هم مى رساند. سایت عکس

اى فرزند آدم، غُصّه رزق و آذوقه آن روزى که در پیش دارى و هنوز
نیامده است نخور، زیرا چنانچه زنده بمانى و عمرت باقى باشد خداوند متعال روزىِ آن روز را هم مى رساند.
]]>
شب قدر 2017-06-14T01:14:00+01:00 2017-06-14T01:14:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/719 Mohsen Ghasemi خداى خوبم دلم میخواهد براى همه ى بنده هایت دعا كنم ،، دعایى از اعماق وجود ،،، خدایا... شاد كن دلى را كه گرفته و دلتنگه ،،، بى نیاز كن كسى را كه به درگاهت نیازمنده،،، امیدوار كن كسى را كه به آستانت نا امید است،،، بگیر دستانى كه بسوى تو بلند است،،، مستجاب كن دعاى كسى كه با اشكهایش تو را صدا میزند،،، حامى دلى باش كه تنها شده ،،، دستگیر كسى باش كه بی کس شده... سایت عکس


خداى خوبم

دلم میخواهد براى همه ى بنده هایت دعا كنم ،،

دعایى از اعماق وجود ،،،

خدایا... شاد كن دلى را كه گرفته و دلتنگه ،،،

بى نیاز كن كسى را كه به درگاهت نیازمنده،،،

امیدوار كن كسى را كه به آستانت نا امید است،،،

بگیر دستانى كه بسوى تو بلند است،،،

مستجاب كن دعاى كسى كه با اشكهایش تو را صدا میزند،،،

حامى دلى باش كه تنها شده ،،،

دستگیر كسى باش كه بی کس شده...

]]>
♥ ماه میهمانی خدا بر همه شیعیان مبارک باد ♥ 2017-05-26T17:13:29+01:00 2017-05-26T17:13:29+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/718 Mohsen Ghasemi ♥ ماه میهمانی خدا بر همه شیعیان جهان مبارک باد ♥ سایت عکس

ماه میهمانی خدا بر همه شیعیان جهان مبارک باد
]]>
خداحافظ آدم‌های نامهربان ... 2017-05-24T19:20:00+01:00 2017-05-24T19:20:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/717 Mohsen Ghasemi باید خداحافظی کرد! از همه آنهایی که دوست داشتنِ بی‌ شائبه را نیاموخته اند. از همه آنهایی که عشق را حقِ مسلمِ خود می‌‌دانند و حتی ذره‌ای عشق ورزیدن بلد نیستند. از همه آنهایی که چشم‌هایشان را به خوبی‌‌ها می‌‌بندند و کوچکترین اتفاق‌ها را از دریچه ی شک و تردید می‌بینند. از همه آنهایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌شود، آنهایی که تمام فرصت‌ها را غنیمت می‌‌شمارند برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌ ی محبتند. باید خداحافظی کرد! از آنهایی که به کرات دل ما را شکسته اند. از آنه سایت عکس


باید خداحافظی کرد!

از همه آنهایی که دوست داشتنِ بی‌ شائبه را نیاموخته اند.

از همه آنهایی که عشق را حقِ مسلمِ خود می‌‌دانند و حتی ذره‌ای عشق ورزیدن بلد نیستند.

از همه آنهایی که چشم‌هایشان را به خوبی‌‌ها می‌‌بندند و کوچکترین اتفاق‌ها را از دریچه ی شک و تردید می‌بینند.

از همه آنهایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌شود، آنهایی که تمام فرصت‌ها را غنیمت می‌‌شمارند برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌ ی محبتند.

باید خداحافظی کرد!

از آنهایی که به کرات دل ما را شکسته اند.

از آنهایی که از شادمانی‌های ما شاد نمی‌‌شوند.

از آنهایی که در غمها نه غمخوارِ ما هستند نه سنگ صبور

از آنهایی که با ما هیچ خاطره‌ای نمی‌سازند،آنهایی که به سادگی‌ ما را فراموش می‌‌کنند، آنهایی که تنها زمانی‌ سراغِ ما می‌‌آیند که چیزی می‌‌خواهند یا کاری دارند

باید خداحافظی کرد!

از خودمان ...

باید با یک خودِ جدید آشنا شد

با کسی‌ که خودش را بیش از اینها دوست دارد

با کسی‌ که می‌‌تواند راست قامت بایستد و با قدرت و شهامت مرز‌های خود را به دیگران نشان دهد. نشاند دهد خطِ قرمز او احترام متقابل است چه در کلام چه در رفتار

خداحافظ آدم‌های نامهربان ...

]]>
نگـــــــــــــــــــــــــاه ...! 2017-05-24T19:16:00+01:00 2017-05-24T19:16:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/715 Mohsen Ghasemi از یه جایـــی بــه بعد... مرض چک کـــردن موبـــایلت خـــوب مـــیشه حـــتی یــه وقـــتایــی یــادت مـــی ره گوشـــی داری... دیــگه دلشـــوره نـــداری کــه گـــوشیـــتو جــا بــذاری یــا اس ام اســی بــی جــــواب بـــمـــونه!! از یــه جــایی بـــه بـــعد... دیــگه دوس نــداری هـــیچــکس رو بـــه خـــلوت خـــــودت راه بـــدی حتـــی اگه تـــنهایی کـــلافـــت کـــرده بـــاشــه! از یــه جـــایــی بــه بـــعد... وقــــتی کســـی بــــهت مــی گــه دوســـت دارم لــــبخند میزنــی و ازش فـــاصلــ سایت عکس


از یه جایـــی بــه بعد...

مرض چک کـــردن موبـــایلت خـــوب مـــیشه حـــتی یــه وقـــتایــی یــادت مـــی ره گوشـــی داری... دیــگه دلشـــوره نـــداری کــه گـــوشیـــتو جــا بــذاری یــا اس ام اســی بــی جــــواب بـــمـــونه!!

از یــه جــایی بـــه بـــعد... دیــگه دوس نــداری هـــیچــکس رو بـــه خـــلوت خـــــودت راه بـــدی حتـــی اگه تـــنهایی کـــلافـــت کـــرده بـــاشــه!

از یــه جـــایــی بــه بـــعد... وقــــتی کســـی بــــهت مــی گــه دوســـت دارم لــــبخند میزنــی و ازش فـــاصلــه میـــگیـــری

از یـــه جـــایـــی بــــه بــــعـد هــر روز دلـــت بـــرای یــه آغــــوش امـــن تنــگ مـــیشه امــــا دیـــگه بـــه هیـــچ آغـــوشــی فـــکر نمـــی کنـــی!

از یــه جـــایــی بـــه بعـــد... حـــرفی واســـه گفـــتــن نـــداری ساکـــت بــــودن رو بـــه خیــــلی از حــرفا تــرجیـــح میــــدی و مــــی ری تــــو لاک خـــودت!

از یــــه جــایی بــــه بعــــد... از اینـــکه دوسِـــت داشــــته باشــــن مـــــی ترســــی جــــای دوســـت داشـــته شــــدن هـــا تـــوی تـــن و فــــکر و قــلبـــت مـــی ســـــوزه!

از یـــه جــایی بـــه بعــــد . . . فقــــط یـــه حــس داری حـــس بـــی تــــفاوتـــی نـــه از دوســـت داشــــتن هـــا خـــوشحـــال مــــیشـــی و نــــه از دوســـــت نـــداشــــتــن هــــا نـــاراحــــت!

از یـــه جـــایــــی بــه بــعــد . . . تــوی هیــــجـــان انـــگیــز تـــریـــن لحـــظــه هــا هــم فقـــط نگــــاه مـــی کــنی . . . نگـــــــــــــــــــــــــاه!

]]>
عاشــــــــق بے حیا نیستـ ... ! 2017-05-24T19:14:00+01:00 2017-05-24T19:14:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/714 Mohsen Ghasemi دیالوگ ماندگار یوسف پیامبر : عاشــــــــق بے حیا نیستـ ... ! عشق مقدس استـ... و عاشق اهل خیانت نیستـ! عاشق ناپاڪے را به حریم پاڪ و مقدس دل راهـ نمی دهد؛ هوس را نباید عشق نامید ... ! سایت عکس


دیالوگ ماندگار یوسف پیامبر :

عاشــــــــق بے حیا نیستـ ... !

عشق مقدس استـ... و عاشق اهل خیانت نیستـ!

عاشق ناپاڪے را به حریم پاڪ و مقدس دل راهـ نمی دهد؛ هوس را نباید عشق نامید ... !

]]>
گاندی ... 2017-05-24T19:14:00+01:00 2017-05-24T19:14:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/713 Mohsen Ghasemi گاندی می گوید: اكثر انسانها حتی جسارت دور ریختن لباسهایی كه مدتهاست بدون استفاده در كمدهایشان آویخته شده را ندارند، بعد از آنها توقع داریم كه باورهای غلطی را كه قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده است به راحتی كنار بگذارند و دور بریزند ...!!! "جهل" نرمترین بالشی ست كه بشر میتواند سر خود را بگذارد و آرام بخوابد! سایت عکس


گاندی می گوید:

اكثر انسانها حتی جسارت دور ریختن لباسهایی كه مدتهاست بدون استفاده در كمدهایشان آویخته شده را ندارند، بعد از آنها توقع داریم كه باورهای غلطی را كه قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده است به راحتی كنار بگذارند و دور بریزند ...!!!

"جهل" نرمترین بالشی ست كه بشر میتواند سر خود را بگذارد و آرام بخوابد!

]]>
دوست داشتنی ترین دلبر دنیایی ... ! 2017-05-24T19:12:00+01:00 2017-05-24T19:12:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/712 Mohsen Ghasemi روز بعد از انتخابات را خیلی دوست دارم… روز شمارش آرا همان روزی که تلویزیون هر لحظه اعلام می کند هر کسی چقدر رأی آورده چه کسی از همه محبوب تر بوده از این روزها ، خوشم می آید … ای کاش می شد گاهی وقت ها یک انتخابات هم برگزار شود بین دوست داشتن هایمان هر کسی رأی دهد اندازه ی عاشقی اش … بعد رأی ها را بشمارند و نتیجه را اعلام کنند می خواهم ثابت کنم تو دوست داشتنی ترین دلبر دنیایی…! سایت عکس


روز بعد از انتخابات را

خیلی دوست دارم…

روز شمارش آرا

همان روزی که تلویزیون

هر لحظه اعلام می کند

هر کسی چقدر رأی آورده

چه کسی از همه محبوب تر بوده

از این روزها ، خوشم می آید …

ای کاش می شد

گاهی وقت ها

یک انتخابات هم برگزار شود

بین دوست داشتن هایمان

هر کسی رأی دهد اندازه ی

عاشقی اش …

بعد رأی ها را بشمارند

و نتیجه را اعلام کنند

می خواهم

ثابت کنم

تو

دوست داشتنی ترین

دلبر

دنیایی…!

]]>
حیف ما خیلی ولخرجیم ... 2017-05-24T19:11:00+01:00 2017-05-24T19:11:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/711 Mohsen Ghasemi ✘✘ بعضیارو نباید تحویل میگرفتیم ✘✘ ولی گرفتیم... ❄ به بعضیا نباید رو میدادیم... ❄ ☜ ...ولی دادیم... ☞ 《 بابعضیا نبایدحرف میزدیم... 》 ** که زدیم ** ♚ این از سخاوت ماست نه حماقت ♚ ‘‘ واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف ما خیلی ولخرجیم ‘‘ سایت عکس


✘✘ بعضیارو نباید تحویل میگرفتیم ✘✘

ولی گرفتیم...

❄ به بعضیا نباید رو میدادیم... ❄

☜ ...ولی دادیم... ☞

《 بابعضیا نبایدحرف میزدیم... 》

** که زدیم **

♚ این از سخاوت ماست نه حماقت ♚

‘‘ واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف ما خیلی ولخرجیم ‘‘

]]>
من مانده ام و من :) 2017-04-27T22:30:00+01:00 2017-04-27T22:30:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/708 Mohsen Ghasemi دلم خوش بود به احوال پرسی های گاه و بیگاهش که مثلا : « سلام ، حال شما ؟ » که بنویسم : « خوبم » و در دل بگویم : مگر می شود تو باشی و خوب نباشم .. حال من با تو عالیست .. دلم خوش بود به شب بخیرهای پُر مهرش که مثلا : « شب بخیر ، خوب بخوابی » که بنویسم : ‌« همچنین » و در دل بگویم : تو که باشی خوب می خوابم آرام جانم .. دلم خوش بود به همین دلخوشی های اندک .. حالا نه از احوال پرسی های گاه و بیگاه خبری هست و نه از شب بخیرهای پُر مهر .. من م سایت عکس


دلم خوش بود

به احوال پرسی های گاه و بیگاهش

که مثلا :

« سلام ، حال شما ؟ »

که بنویسم :

« خوبم »

و در دل بگویم :

مگر می شود تو باشی و خوب نباشم ..

حال من با تو عالیست ..

دلم خوش بود

به شب بخیرهای پُر مهرش

که مثلا :

« شب بخیر ، خوب بخوابی »

که بنویسم :

‌« همچنین »

و در دل بگویم :

تو که باشی خوب می خوابم آرام جانم ..

دلم خوش بود

به همین دلخوشی های اندک ..

حالا نه از احوال پرسی های گاه و بیگاه خبری هست

و نه از شب بخیرهای پُر مهر ..

من مانده ام و من :)

و خاطراتی که پشت پلک چشمانم رژه می روند ..


]]>
مواظبش باش ... 2017-04-27T22:18:00+01:00 2017-04-27T22:18:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/707 Mohsen Ghasemi اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت حواست باشه تو خاص نیستی اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض مواظبش باش . . . سایت عکس


اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت

حواست باشه

تو خاص نیستی

اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض

مواظبش باش . . .

]]>
:) 2017-04-27T22:16:00+01:00 2017-04-27T22:16:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/706 Mohsen Ghasemi جدا موندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نداره ، پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام زندگی . سایت عکس


جدا موندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نداره ، پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام زندگی .

]]>
انسان های ساده 2017-04-27T22:15:00+01:00 2017-04-27T22:15:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/705 Mohsen Ghasemi ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ میشوی ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ میشود؛ ﺧﻮﺩﺕ، ﻏﻤﺖ، ﻣﺸﮑﻠﺖ، ﻏﺼﻪ ﺍﺕ، هوای ﺷﻬﺮﺕ، حتی ﺩﺷﻤﻨﺖ! ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ باشی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ داری. ﺑﺮ روی جدولهای ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ میروی. ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ میکنی ﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ مینوشی. ﺁﺩﻡ برفی ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ میکنی ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ میبخشی. انسانهای ﺳﺎده بوی ﻧﺎﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ میدهند . . . سایت عکس


ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ میشوی ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ میشود؛

ﺧﻮﺩﺕ،

ﻏﻤﺖ،

ﻣﺸﮑﻠﺖ،

ﻏﺼﻪ ﺍﺕ،

هوای ﺷﻬﺮﺕ،

حتی ﺩﺷﻤﻨﺖ!

ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ باشی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ

ﺑﺮ ﻟﺐ داری.

ﺑﺮ روی جدولهای ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ میروی.

ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ میکنی ﻭ ﻗﻄﺮﻩ

ﻗﻄﺮﻩ مینوشی.

ﺁﺩﻡ برفی ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ میکنی

ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ میبخشی.

انسانهای ﺳﺎده بوی ﻧﺎﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ میدهند . . .

]]>
تحصیلات و شعور 2017-04-27T22:14:00+01:00 2017-04-27T22:14:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/704 Mohsen Ghasemi محله ما یک رفتگر دارد، صبح که با ماشین از درب خانه خارج می شوم سلامی گرم می کند و من هم از ماشین پیاده می شوم و دستی محترمانه به او می دهم، حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش می شود. همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است، گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سلامی می کنم و او فقط سرش را تکان می دهد و درب آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند. به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این دکتر شوم، جارو زدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، بشدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه حیاتم سایت عکس


محله ما یک رفتگر دارد، صبح که با ماشین از درب خانه خارج می شوم سلامی گرم می کند و من هم از ماشین پیاده می شوم و دستی محترمانه به او می دهم، حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش می شود.

همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است، گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سلامی می کنم و او فقط سرش را تکان می دهد و درب آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند.

به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این دکتر شوم، جارو زدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، بشدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه حیاتم است

تحصیلات مطلقا هیچ ربطی به شعور ادما ندارد ...

]]>
بعضی وقت ها ... 2017-04-27T22:12:00+01:00 2017-04-27T22:12:00+01:00 tag:http://siteaks.mihanblog.com/post/703 Mohsen Ghasemi بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر ناراحتی که نمیخوای حرفی بزنی.. بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا” حرفی واسه گفتن نداری… بعضی وقتا سکوت یه اعتراضه … بعضی وقتا هم انتظار… اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه غمی که تو وجودت داری رو توصیف کنه... سایت عکس


بعضی وقتا سکوت میکنی

چون اینقدر ناراحتی که نمیخوای حرفی بزنی..

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا” حرفی واسه گفتن نداری…

بعضی وقتا سکوت یه اعتراضه …

بعضی وقتا هم انتظار…

اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه

غمی که تو وجودت داری رو توصیف کنه...

]]>